RELIABLE
TOP QUALITY
BEST PRICING

1

«Կոկա-Կոլա»-ի  գրասենյակային տարածքների վերանորոգում

Մեր աշխատանքների արդյունքում նախասրահը և գրասենյակային տարածքները գրասենյակային սովորական տարածքներից վերածվեցին այցելուների և աշխատակիցների համար հարմարավետ ընդունարաննների: