RELIABLE
TOP QUALITY
BEST PRICING

HVAC

Full Width, With Excerpt & Space

ՋԵռուցում, օդարակում և օդափոխություն

ՋՕՕ բարդ և բազմաֆունկցիոնալ տարրերն ու համակարգերը դառցել են ժամանակակից շենքերի անբաժանելի մասը: ՋՕՕ ժամանակակից համակարգերին ներկայացվող պահանջներն են արդյունավետությունը, հարմարավետությունը, բնապահպանական մաքրությունը, հեռակարավարման և ավտոմատացման հնարավորությունը: Իսկ ՋՕՕ համակարգի որոշ տարրեր, ինչպիսիք են օդատարները, ռադիատորներն ու կոնվեկտորները դառցել են ինտեռյերի դիզայնի մի մաս: Մեր մասնագետներն ներգրավված են եղել այնպիսի նախագծերում, որտեղ օգտագործվել են ամենաառաջընթաց սարքավորումներն ու տեխնոլոգիաները: Մենք կարող ենք տեղադրել ոչ միայն սարքեր-սարքավորումներ, խողովակաշաչ և հաղորդալարեր, այլև ավտոմատացման տարրեր և համալիր Շենքի Ավտոմատ Կառավարման համակարգեր: ՋՕՕ համակարգերն ու տարրերը ամենակարևորն են շենքի միկրոկլիմայի և կոմֆորտի ապահովման հարցում և դուք հանգիստ կարող եք այդ գործը վստահել մեզ: